hu rs sk
0 db

Jogi nyilatkozat

A honlaphoz való hozzáférést és a honlap használatát az alkalmazandó jogszabályok és a jelen jogi feltételek szabályozzák. Ön a honlap látogatásával elfogadja a jelen jogi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlap egyik szolgáltatásának sem. Amennyiben a jogi feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne látogassa honlapunkat.

A 4K Ipari Megoldások és Szolgáltatások Kft. bármikor jogosult a jogi feltételek megváltoztatására. Ezért kérjük, ezen oldal látogatását időszakonként ismételje meg annak érdekében, hogy az adott időszakban hatályos jogi feltételeket megismerhesse.

A www.mesterszerszam.hu honlapra (a továbbiakban "Honlap") való belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszernek:

- A Honlapon található tartalom a 4K Ipari Megoldások és Szolgáltatások Kft. (a továbbiakban a "Szolgáltató") kizárólagos szellemi tulajdona.

- A Szolgáltató fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével kapcsolatos jogot. A Honlap tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik.

- A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részének (szöveg, grafika, védjegy, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

- A Honlap oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, tilos azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.
Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.

- A Honlap jogosulatlan felhasználása büntetőjogi és polgári jogi következményeket von maga után.

- A Honlapról értesüléseket csak a Honlapra való hivatkozással lehet átvenni, úgy, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt és köteles a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden későbbi hivatkozásnál is feltüntetni.

- A 4K Ipari Megoldások és Szolgáltatások Kft. nem áll helyt a Honlap hibamentes, és folyamatos működéséért, és azért sem, hogy a Honlap működésével kapcsolatban észlelt hibákat kijavítjuk. Ha a Honlap használata azzal az eredménnyel jár, hogy adatokat vagy eszközöket kell javítani vagy kicserélni, ezen javítások vagy kicserélés költségeiért nem vállalunk felelősséget.

- A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

- A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A 4K Ipari Megoldások és Szolgáltatások Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A jelen jogi feltételekre a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. A honlaphoz való hozzáféréssel és annak használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk.